Budowa Stron i Sklepów Internetowych ☎   +48 885 550 000     info@webstudio.com.pl

  Budowa Stron i Sklepów Internetowych
☎   +48 885 550 000     info@webstudio.com.pl

O NAS STRONY INTERNETOWE SKLEPY E-COMMERCE COPYWRITING GRAFIKA INTERNETOWA KONTAKT CENNIK PORADNIK

W jaki sposób zastrzec
nazwę domeny internetowej


Czy warto zastrzec nazwę domeny w Urzędzie Patentowym?

Zastrzeżenie nazwy domeny w Urzędzie Patentowym

Obecnie trudno sobie wyobrazić firmę, która nie posiada strony internetowej. Właściwy adres domeny powoduje zwiększenie rozpoznawalności i prestiżu marki. Skoro nazwa domeny jest tak cenna, to na pewno warto zastrzec domenę internetową w Urzędzie Patentowym. Formalnie polega to na rejestracji słownego znaku towarowego.

Czy można stać się właścicielem domeny internetowej?

Poprzez samą rejestrację domeny nie stajesz się jej formalnym właścicielem. W świetle prawa domena jest Ci "wypożyczana" do użytku, dopóki za nią płacisz. Trudno mówić o prawie własności w sytuacji, kiedy tracisz dostęp do domeny, zaraz po tym, jak nie zapłacisz za kolejny okres.
Taka sytuacja sprawia, że rejestrację domeny należy potraktować jak wynajem. Nie masz do niej prawa własności, ale możesz z niej korzystać. Jest to o tyle ważne, że w przypadku sporów o prawa do marek często podnoszony jest argument pierwszeństwa rejestracji domeny. Jeśli któraś strona twierdzi, że to jej przysługują prawa do marki, ponieważ zarejestrowała sporną domenę jako pierwsza, w rozumieniu prawa nie ma to żadnego znaczenia. Podstawą ochrony marki, a więc i adresu domeny internetowej, jest rejestracja nazwy firmy, albo całego adresu domeny, jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

W jaki sposób w Polsce prawo chroni nazwy firm oraz ich domeny?

W naszym kraju istnieją dwa modele ochrony prawnej marki. Pierwszy jest darmowy i opiera się na pierwszeństwie używania danej nazwy. W tym przypadku możemy się opierać na przepisach Kodeksu Cywilnego (prawo do firmy), oraz Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji.
Ochrona, jaką dają te przepisy, jest minimalna. W ewentualnym sporze musisz wykazać od kiedy prowadzisz działalność, na jakim terytorium i co oferujesz. W praktyce najczęściej taka darmowa ochrona ma zasięg obejmujący jedynie Twoje miasto.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeżeli zdecydujesz się na rejestrację znaku towarowego. Po pierwsze, możesz to zrobić nawet przed założeniem firmy. Po drugie, ochrona prawna obejmie wtedy całą Polskę. A po trzecie, wykazanie przysługujących Ci praw jest banalnie proste. Po przejściu całej procedury otrzymasz świadectwo ochronne. W takim przypadku, podczas ewentualnego sporu o prawa do marki, czy prawa do domeny, dysponujesz znacznie mocniejszymi argumentami.


Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Znak zastrzeżony

Rejestracja znaku towarowego jest jedną z podstawowych czynności którą powinien uczynić każdy przedsiębiorca chcąc zabezpieczyć swój biznes. Stanowi przede wszystkim podstawową ochronę zarówno przed nieuczciwą konkurencją, próbami przejęcia domeny (marki) czy podszywaniem się za pomocą podobnej nazwy.

Największe zalety zastrzeżenia znaku towarowego to:

 • ❯  Potwierdzona urzędowo ochrona prawna w postaci świadectwa ochronnego na znak towarowy - stajesz się w 100% właścicielem marki i masz gwarancję wyłącznego prawa posługiwania się marką,
 • ❯  Ochrona domeny internetowej i możliwość blokowania reklam tekstowych takich jak AdWords oraz fanpage na Facebooku zawierających znak towarowy, jeżeli nie chcesz, aby inna firma posługiwała się Twoją nazwą w celach marketingowych,
 • ❯  Skuteczna ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Możliwość dochodzenia odszkodowań za naruszenie praw do znaku towarowego i uzyskiwanie korzyści na jego licencjonowaniu oraz bezpieczne, zgodne z prawem tworzenie sieci franczyzowej,
 • ❯  Aspekty marketingowe. Posługiwanie się oznaczeniem ® zwiększa zaufanie ze strony klientów i partnerów biznesowych oraz wzmacnia wizerunek oraz prestiż firmy,
 • ❯  Możliwość wskazania towarów lub usług, których jeszcze nie oferujesz (wówczas masz aż 5 lat na wejście we wskazane branże),
 • ❯  Automatyczne przejście praw do marki firmy bezpośrednio na rodzinę po śmierci właściciela. Bez rejestracji prawa te znikają wraz z właścicielem, przez co rodzina jest zmuszona zakładać nową działalność od nowa.

Opłaty rejestracyjne dotyczące zastrzeżenia znaku towarowego zaliczane są jako koszty uzyskania przychodu. Może to pozytywnie wpłynąć na obniżenie Twojego podatku dochodowego.


Nie wszystkie elementy, z których składa się domena internetowa, są dystynktywne (mają zdolności odróżniające). Chronione jest tylko słowo pomiędzy "www" oraz końcówką ".pl". Nie ma więc sensu zastrzeganie pełnego adresu domeny jako znaku towarowego. W takim przypadku i tak chronione będzie jedynie to unikalne słowo. Więcej korzyści da Ci rejestracja samej nazwy firmy. Dzięki temu zabezpieczysz każdą domenę wykorzystującą to słowo. Oszczędzisz również pieniądze na rejestrację znaku towarowego. Do rejestracji warto zawsze zgłosić:

 • ❯  nazwę firmy (jako słowny znak towarowy),
 • ❯  logo firmy (jako słowno-graficzny znak towarowy),
 • ❯  grafikę przy logotypie - sygnet (jako graficzny znak towarowy).

Zauważ, że nie ma tutaj adresu domeny internetowej. Jest to po prostu nieuzasadnione działanie. Będziesz musiał zapłacić za 10-letnią ochronę, a w żadnym stopniu nie poprawi to Twojej sytuacji prawnej. Zdublujesz tylko ochronę wynikającą z rejestracji samej nazwy firmy.

Gdzie zarejestrujesz znak towarowy swojej marki?

Rejestracją i wydawaniem świadectw ochronnych w Polsce zajmuje się Urząd Patentowy. Ogłasza również przyznanie prawa w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
al. Niepodległości 188/192,
00-950 Warszawa

Sprawę możesz załatwić podczas wizyty w urzędzie, listownie albo elektronicznie. Zasady oraz szczegółową procedurę zgłaszania znaków towarowych znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Patentowego w Warszawie. Przed dokonaniem zgłoszenia, sprawdź, czy nie istnieją znaki towarowe identyczne lub podobne do tego, który chciałbyś zgłosić.

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone w drodze decyzji. Termin uzyskania prawa ochronnego na znak, w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i niewpłynięcia sprzeciwu wobec zgłoszenia, wynosi około 6 miesięcy. Co ważne, prawo ochronne obowiązuje od daty zgłoszenia.


Ile zapłacisz za rejestrację znaku towarowego. Aktualne opłaty w 2024 roku

Logo Urzędu Patentowego

Zgodnie z nowelizacją prawa w zakresie znaków towarowych w Polsce zmianie uległ sposób ich zastrzegania. Weszła tzw. procedura sprzeciwowa, oraz zmieniły się opłaty urzędowe za ich rejestrację na Polskę i kraje UE. Koszt rejestracji znaku towarowego zależy aktualnie od trzech czynników:

 • ❯  Zakresu terytorialnego ochrony (Polska, Unia Europejska lub więcej krajów świata),
 • ❯  Ilości klas wskazanych w zgłoszeniu. W klasach zgrupowane są nazwy towarów i usług. Można to porównać do klasyfikacji PKD),
 • ❯  Od formy znaku towarowego. Czy chcesz chronić nazwę czy również logo firmy.

Opłaty za zgłoszenie:

 • ❯  Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie – 450 PLN (przy zgłoszeniu drogą elektroniczną 400 PLN),
 • ❯  Opłata za zgłoszenie każdej kolejnej klasy znaku towarowego – 120 PLN.

Opłaty za ochronę:

 • ❯  Opłata za 10-cio letni okres ochronny za każdą klasę- 400 PLN,
 • ❯  Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym – 90 PLN.

Niższy koszt rejestracji znaku towarowego dzięki dofinansowaniu z UE

W dniu 22 stycznia 2024 roku wystartowała nowa edycja dofinansowania rejestracji znaku towarowego z europejskiego programu SME Fund. Zastrzeżenie znaku towarowego może być dla Ciebie tańsze o 75% a górna granica wynosi 1000 EUR. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Beneficjentami mogą zostać jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki i fundacje, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą. Kwalifikacja MŚP jest niezależna od formy prawnej prowadzenia działalności.

Aby wystąpić o dofinansowanie musisz mieć status małego lub średniego przedsiębiorcy oraz złożyć online odpowiedni wniosek z następującymi załącznikami:

 • ❯  Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
 • ❯  Potwierdzenie z banku o prowadzeniu firmowego rachunku bankowego. Dla JDG może być rachunek prywatny, jeśli jest przypisany do działalności gospodarczej.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 6 grudnia 2024 roku. Ze względu na możliwość wyczerpania puli benefitów, nie zwlekaj z rozpoczęciem procedury rejestracji. W ubiegłym roku pula została wyczerpana już w listopadzie.

Jak krok po kroku skorzystać z dofinansowania?

 • ❯  Złóż onlie wniosek o przyznanie dotacji,
 • ❯  Poczekaj na decyzję o przyznaniu bonu na realizację dofinansowania,
 • ❯  Złóż wniosek o rejestrację znaku towarowego i wnieś związane z tym opłaty,
 • ❯  Złóż wniosek o zwrot kosztów rejestracji i uzyskaj wypłatę środków z dofinansowania.

Kiedy znak towarowy nie zostanie objęty ochroną

Znak zastrzeżony

W niektórych przypadkach rejestracja znaku może być w ogóle niemożliwa. Ochrony może Ci odmówić ekspert z Urzędu Patentowego albo konkurent, który złoży sprzeciw do zgłoszenia. Jeśli istnieją tak zwane bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd Patentowy odmówi objęcia ochroną takiego oznaczenia. Oto kilka argumentów które uniemożliwiają jego rejestrację:

 • ❯  Nie może być znakiem towarowym,
 • ❯  Składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych,
 • ❯  Zostało zgłoszone w złej wierze i jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • ❯  Zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową,
 • ❯  Zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn),
 • ❯  Jest wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia.

Jeżeli po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego nie wpłynął sprzeciw wobec twojego zgłoszenia, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

W jaki sposób możesz się odwołać od niekorzystnej dla Ciebie decyzji?

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia. Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego.


Jakie korzyści daje zastrzeżenie znaku towarowego

Stajesz się realnym właścicielem swojej marki

Takiej gwarancji nie daje Ci samo założenie firmy. W rejestrach CEIDG i KRS jest mnóstwo firm o identycznych nazwach. Urzędnicy zajmujący się formalnościami rejestrowymi nie weryfikują nazw, które wybierają sobie przedsiębiorcy. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym jest więc inwestycją w ochronę prawną.

Zapobiegasz kradzieży swojej nazwy firmy

Chociaż wydaje się to absurdalne, to nazwę firmy można ukraść. Jak tego dokonać? Wystarczy zgłosić taki znak towarowy do Urzędu Patentowego. Ochronę uzyskuje ten, kto jako pierwszy o nią wystąpi. Najczęściej markę firmy stara się przejąć były wspólnik, pracownik lub partner biznesowy.

Zastrzegając znak towarowy, kontrolujesz zagranicznych dystrybutorów

Zagraniczny partner biznesowy może twierdzić, że to dzięki niemu odniosłeś sukces. Jeżeli nie zastrzegłeś swojego znaku towarowego, dystrybutor może to zrobić na siebie. Dzięki temu będzie Cię mógł żądać większego udziału w zyskach. To nie zawsze jest słuszną praktyką biznesową. Opłata za rejestrację znaku towarowego statystycznie jest kilkanaście razy niższa niż koszt prowadzenia sporu sądowego!

Otrzymujesz silne narzędzie prawne do walki z nieuczciwą konkurencją

Tylko zarejestrowany znak towarowy chroni Twoją markę na terenie całego kraju. Konkurent używający podobnej nazwy naruszy prawo nawet wtedy, kiedy będzie działał w odległym mieście. W oparciu o ten argument może się skutecznie bronić, jeżeli swojej nazwy firmy nie chronisz w Urzędzie Patentowym. Pamiętaj jednak, że pewnych sytuacjach można używać cudzego znaku towarowego.

Jacek

Autor: Jacek
Data publikacji: 02-11-2022 | Aktualizacja: 31-01-2024

Oceń artykuł:

>