Budowa Stron i Sklepów Internetowych ☎   +48 885 550 000     info@webstudio.com.pl

  Budowa Stron i Sklepów Internetowych
☎   +48 885 550 000     info@webstudio.com.pl

START STRONY INTERNETOWE SKLEPY E-COMMERCE COPYWRITING GRAFIKA INTERNETOWA KONTAKT CENNIK PORADNIK

PAKIET VAT W BRANŻY E-COMMERCE


Podatek VAT w międzynarodowym handlu elektronicznym

Flaga Unii Europejskiej

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która obowiązuje od 1 lipca 2021 r. wdrożyła unijny pakiet VAT dla e-commerce. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy i zamierzasz sprzedawać towary klientom z zagranicy, powinieneś poznać najważniejsze zmiany, które są rezultatem nowelizacji tej ustawy. Przeczytaj, co dla właścicieli sklepów internetowych oznacza pakiet VAT dla e-commerce oraz procedura VAT OSS.
Opracowanie pakietu VAT dla e-commerce wdrożone zostało z dwóch istotnych powodów:

  • ❯  Uszczelnienie przepisów dotyczących VAT w handlu elektronicznym. Przed wejściem w życie pakietu VAT dla e-commerce sprzedawcy chętnie nadużywali zwolnienia VAT dla przesyłek o wartości poniżej 22 euro, zaniżając ich wartość,
  • ❯  Poprawa konkurencyjności przedsiębiorców unijnych względem tych, którzy działają poza Unią Europejską. Mowa tu przede wszystkim o wyrównaniu szans unijnych sprzedawców względem sprzedawców z rynków azjatyckich.

Pakiet VAT dla e-commerce nie dotyczy wyłącznie właścicieli sklepów internetowych. Do przestrzegania nowych przepisów zobowiązane są także podmioty sprzedające konsumentom z Unii Europejskiej towary importowane z krajów trzecich oraz platformy, które pośredniczą w sprzedaży towarów konsumentom z krajów należących do Unii Europejskiej.


Co zmienia nowa procedura VAT OSS dla przedsiębiorców?

VAT w Unii Europejskiej w branży e-commerce

Wdrożenie pakietu e-commerce ma na celu przede wszystkim likwidację zwolnienia z podatku VAT od importu niewielkich przesyłek, których łączna wartość nie przekracza 22 euro. Ministerstwo Finansów przewiduje, że takie rozwiązanie pozytywnie wpłynie na konkurencyjność krajowych sprzedawców którzy ponoszą ciężar podatku VAT. Obecnie często takie same towary, ale zakupione poza UE, korzystają ze zwolnienia podatkowego. Równocześnie wprowadzone zostanie nowe zwolnienie dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, przy czym to zwolnienie będzie bezpośrednio uzależnione od zadeklarowania VAT w ramach nowej szczególnej procedury importu IOSS (Import One Stop Shop).

Rozszerzono także zakres transakcji, w których biorą udział przedsiębiorstwa oraz klienci prywatni. W tym przypadku wszelkie kwestie związane z opłacaniem podatku VAT można efektywnie rozliczyć przy pomocy procedury One Stop Shop (pojedynczego punktu kontaktowego). Dzięki temu skutecznie rozliczysz transakcje realizowane na rzecz klientów indywidualnych z różnych krajów Wspólnoty Europejskiej, wykorzystując do tego deklarację VAT składaną jedynie w jednym miejscu, zwanym państwem członkowskim identyfikacji.

Nałożono również obowiązek poboru oraz opłacenia VAT na podatników, którzy w swojej działalności używają różnych interfejsów elektronicznych (np. portali internetowych czy platform zakupowych). Dotyczy to przede wszystkim sprzedaży importowanych produktów spoza UE, których wartość jest mniejsza niż 150 euro, jak również dostaw towarów na rzecz konsumentów.


Jakie są zasady rozliczania podatku VAT OSS

VAT w Unii Europejskiej

Przed wejściem w życie zmian przedsiębiorca, który prowadził sklep internetowy i za jego pośrednictwem realizował sprzedaż wysyłkową produktów konsumentom z innych państw należących do Unii Europejskiej, miał szereg obowiązków podatkowych. Przede wszystkim musiał pilnować limitu sprzedaży w kraju, w którym sprzedawał oferowany asortyment. Po przekroczeniu tego progu, konieczna była rejestracja dla celów VAT w państwie konsumenta, dokonywanie tam rozliczeń (według obowiązujących w tym kraju stawek) oraz składanie deklaracji.

Dla przedsiębiorców wysyłających towary do konsumentów z różnych państw UE było to o tyle uciążliwe, że każdy kraj posiadał własne limity (w wysokości od 35 do 100 tys. euro) i różne procedury rozliczeń. W rezultacie przedsiębiorcy często musieli korzystać ze wsparcia specjalistów. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez pakiet e-commerce jest ujednolicenie limitu sprzedaży, który od 1 lipca 2021 r. wynosi 10 tys. euro netto. Jest to łączny limit sprzedaży do wszystkich krajów UE. Druga zmiana dotyczy uproszczenia rozliczania VAT po przekroczeniu wspomnianego progu.

Jeżeli za pośrednictwem swojego e-sklepu przedsiębiorca zdecydował się oferować produkty klientom z innych krajów unijnych i przekroczył wspomniany limit łącznej sprzedaży w wysokości 10 tys. euro netto, to może:

  • ❯  Rozliczać VAT na dotychczasowych zasadach, czyli rejestrując się do VAT w każdym kraju unijnym, w którym prowadzi sprzedaż,
  • ❯  Skorzystać z VAT OSS – w ramach tego rozwiązania podatek VAT przedsiębiorca może rozliczać w polskim urzędzie skarbowym.

Dzięki funkcjonowaniu VAT OSS przedsiębiorcy mogą rozliczyć się za pomocą jednej deklaracji ze sprzedaży produktów konsumentom w krajach unijnych, uwzględniając stawki w krajach poszczególnych klientów. Jednocześnie podatek VAT odprowadzą oni w euro w kraju prowadzenia działalności.


Kiedy warto korzystać z procedury VAT One-Stop-Shop?

Znak zastrzeżony

Gdy korzystasz z procedury VAT OSS zmienia Ci się miejsce opodatkowania dostaw do konsumentów z UE. W wyniku obniżenia progu na 10 tys. euro nie musisz rejestrować się do VAT w państwach członkowskich, do których dostarczasz towary, tylko będziesz składał polskim organom podatkowym jedną deklaracje.
Aby skorzystać z procedury VAT-OSS musisz złożyć zgłoszenie rejestracyjne, które powinno być złożone przed pierwszym dniem kwartału kalendarzowego od którego ma być stosowana procedura. Jest to deklaracja kwartalna, odrębna od JPK_V7M i JPK_V7K.

Korzystanie z VAT OSS jest dobrowolne. Jednak, jeżeli zdecydujesz się zarejestrować na potrzeby tej procedury musisz deklarować i płacić podatek VAT w ramach OSS dla wszystkich usług lub dostaw mogących być przedmiotem tej procedury. Nie możesz deklarować i rozliczać ich wybiórczo, tzn. część w deklaracji VAT właściwej dla OSS, a część w krajowych deklaracjach podatkowych państw członkowskich konsumpcji.

Procedura VAT-OSS uniemożliwia odzyskanie podatku VAT naliczonego. Firmy płacące zagraniczny podatek VAT bez posiadania lokalnego numeru identyfikacyjnego VAT w tym państwie członkowskim będą nadal zobowiązane do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT za pośrednictwem odpowiedniej dyrektywy.

Jakie korzyści wnosi wprowadzenie pakietu VAT OSS?

  • ❯  Ujednolicenie progu sprzedaży. Obowiązuje łączny limit 10 tys. euro, bez względu na kraj UE. To duże ułatwienie dla szybko rozwijających się sklepów internetowych, które oferują towar konsumentom z wielu państw,
  • ❯  Możliwość składania jednej, zamiast często wielu deklaracji, w której wykazuje się VAT od sprzedaży wysyłkowej konsumentom z krajów należących do Unii Europejskiej,
  • ❯  Dobrowolność. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas rozliczali się w krajach docelowych, nie muszą modyfikować swoich przyzwyczajeń. VAT OSS nie jest rozwiązaniem obligatoryjnym,
  • ❯  Oszczędność czasu. Możliwość składania jednej deklaracji sprawia, że nie musisz zgłębiać przepisów podatkowych obowiązujących w innych krajach UE,
  • ❯  Oszczędność pieniędzy. Wielu sprzedawców internetowych w kwestii VAT musiało dotychczas korzystać z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów. Wprowadzenie ułatwień obniża koszty prowadzenia działalności.

Zasady składania deklaracji VAT-OSS nie są nowością. Możliwość rozliczania podatku VAT w taki sposób, przed 1 lipca 2021 roku była zarezerwowana dla podmiotów specjalizujących się w sprzedaży usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych (VAT MOSS – Mini-One-Stop-Shop).

Logo zespołu Webstudio

Autor: Webstudio
Data publikacji: 31-07-2022 | Aktualizacja: 12-01-2023

Oceń artykuł:

>